Apellatsioonikohtu määrused Carole Cadwalladri vastu – Guido Fawkes

Apellatsioonikohtu määrused Carole Cadwalladri vastu – Guido Fawkes


Apellatsioonikohtu määrused Carole Cadwalladri vastu

mdi-täisekraanLord Justice Warby otsustab ühehäälse otsusega

“Minu hinnangul ei olnud õiguslikult vastuvõetavat tõenduspõhist alust kohtuniku järeldusele, et TED-i kõne ja säuts ei põhjustanud tõsist kahju, sest enamik neist, kellele need avaldati, uskus juba nendes sisalduvate väidete tõepärasusse… Sellegipoolest, mis puudutab TED-i kõnet, olen jõudnud järeldusele, et kohtuniku vead õõnestavad tema järeldust saatuslikult. Minu arvates, kui need vead kõrvale jätta, oli kohtuniku ees olevatest tõenditest vältimatu järeldus, et TED-kõne avaldamine pärast 29. aprilli 2020 kahjustas tõsiselt hageja mainet.

Warby otsus Banksi kasuks ütleb, et selline kaebus läheb korda “harva” an puudumisel häiritud olema “põhimõtteline viga, mis võib olla tulemuse jaoks kriitiline”. Kõrge latt, sellegipoolest otsustas apellatsioonikohus, et kohtunik Steyn eksis. Kohtunik Steyni lootus ametikõrgendust saada on saanud löögi…

Pangad said ka kahjutasu, mida tuleb hinnata seoses TED Talki avaldamisega.

Täielik kohtuotsus Banks vs Cadwalladr 2023 EWCA Civ 219.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *