Mõrvad, piinamine ja vägistamine, kuid mitte genotsiidi – ÜRO viimane raport Ukraina kohta

Mõrvad, piinamine ja vägistamine, kuid mitte genotsiidi – ÜRO viimane raport Ukraina kohta

ÜRO raportis leiti, et Venemaa on Ukrainas toime pannud sõjakuritegusid, kuid ei liigitanud oma tegevust genotsiidiks.

ÜRO sõltumatu rahvusvaheline Ukraina uurimiskomisjon inimõiguste nõukogule avaldas oma põhjaliku aruande neljapäeval, 16. märtsil.

Aruandes viidati küll tsiviilisikute mõrvade, piinamise ja vägistamise juhtumitele, kuid autorid ütlesid, et puuduvad otsesed tõendid, et need oleksid ajendatud genotsiidi kavatsusest.

“Me ei ole leidnud, et Ukrainas oleks toimunud genotsiid,” ütles ÜRO uurimisrühma juht Erik Møse. “See ütles, et loomulikult jälgime selles valdkonnas igasuguseid tõendeid ja oleme märkis, et mõned aspektid võivad tekitada küsimusi seoses selle kuriteoga (genotsiidiga). Näiteks teatud väljaütlemised Venemaa meedias, mis on suunatud rühmadele.

Paneel ütles ka, et Venemaa võimude poolt Ukrainast pärit laste ebaseaduslik üleviimine on “sõjakuritegu”.

«Komisjon on uurinud laste sunniviisilise üleviimise ja väljasaatmise olukorda Ukraina piires ja Venemaa Föderatsiooni,» selgitas ÜRO Ukraina uurimisvolinik Jasminka Džumhur. “Parteide esitatud arvnäitajad on väga erinevad. See tuvastas mitu olukorda, kus sellised üleviimised ja väljasaatmised toimusid komisjoni uuritud juhtumite raames.”

Samuti leidis komisjon, et Venemaa rünnakulained Ukraina energia- ja veetaristu vastu võivad samuti kujutada endast inimsusevastast kuritegu.

Raport on sõja seni kõrgeima tasemega rahvusvaheline uurimine.

Komisjoni kolm liiget on sõltumatud inimõiguste eksperdid ning selle töötajad saavad toetust ja raha nii nõukogult kui ka ÜRO inimõiguste büroolt.

Venemaa ei vastanud uurimise pöördumistele teabe saamiseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *